Aangezien wij als praktijk menen dat de diergeneeskunde steeds meer evolueert van curatief naar preventief werken, zijn we gestart met een bedrijfsbegeleidingsprogramma, met als doel zoveel mogelijk potentiële problemen te vermijden en dus op deze manier een zo rendabel mogelijk landbouwbedrijf te krijgen. We trachten om, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, om de x aantal weken op het bedrijf langs te gaan en verschillende taken te verrichten en te bekijken. Afhankelijk van de voorkeuren en wensen van de veehouder worden bepaalde taken nog extra gedaan of achterwege
gelaten. Ons bedrijfsbegeleidingprogramma bestaat momenteel uit drie grote pijlers, namelijk klauwverzorging, vruchtbaarheidsbegeleiding en jongvee opfok.

Bij het klauwverzorgen worden steeds 3 groepen van dieren geselecteerd die op het bedrijfsbezoek in de klauwkar verzorgd zullen worden. Zowel koeien 1-2 maand voor kalven, als koeien 3-4 maand na kalven als manke koeien worden geselecteerd. Door de koeien 1-2 maand voor het kalven op te nemen en te bekappen, proberen we de koeien met gezonde klauwen het begin van de lactatie in te sturen, zodat ze deze periode zonder problemen doorkomen. Door de koeien ook nog eens 3-4 maand na kalven te behandelen, zijn we er zeker van dat iedere lacterende koe minstens 2x per jaar gecontroleerd wordt. Uiteraard worden de manke koeien ook altijd behandeld tijdens zo’n bedrijfsbezoek.

Bij de vruchtbaarheidsbegeleiding worden de koeien gescand met het echotoestel. Vanaf 35 dagen dracht kan men een accurate drachtdiagnose vaststellen. Indien er geen inseminatie- of dekkingsdatum gekend is, kunnen we de drachtduur inschatten. Koeien die niet drachtig of tochtig worden controleren we ook met de scanner. De focus ligt dan op de baarmoeder en de eierstokken. Allerlei problemen, zoals bv. een cyste of een pyometra, kunnen we aan de hand van medicatie oplossen. Op deze manier proberen we de koe toch zo snel mogelijk terug drachtig te krijgen, met een optimale productie als doel.

Ook het jongvee verdient zeker onze aandacht, aangezien zij de toekomst zijn van het bedrijf en vaak reeds de betere genetica bezitten. We geven advies in het opfokken van kalveren en kijken graag mee hoe de opfok geoptimaliseerd kan worden.

Aan de hand van gerichte staalnames van bijvoorbeeld de mest of de longen proberen we informatie in te winnen over welke mogelijke gevaren op het bedrijf circuleren. We kijken voor een gepast vaccin en vaccinatieschema om de gevaren te slim af te zien en geen kans te laten om te circuleren. Het vaccin en schema kan totaal verschillend zijn, afhankelijk van het bedrijf. Verder onthoornen we ook de kalveren tijdens het bedrijfsbezoek indien gewenst.