De identificatie en registratie van paarden zijn belangrijke om de traceerbaarheid, gezondheid, en handelswaarborging te bevorderen. Dit begint reeds bij de geboorte van het veulen. Door het bijhouden van persoonlijke gegevens, vaccinaties en dergelijke is het ook bij aankoop/verkoop van paarden makkelijker bepaalde zaken uit het verleden aan te tonen. Hier zijn enkele kernpunten met betrekking tot de identificatie en registratie van paarden:

  1. Chippen en Paspoorten: In veel landen is het verplicht om paarden te identificeren met behulp van een microchip. Deze chip bevat een uniek identificatienummer dat wordt gekoppeld aan het paspoort van het paard. In het paspoort staan belangrijke gegevens, waaronder het ras, de kleur, geboortedatum, fokgegevens, en eventuele medische behandelingen.
  2. Chipnummerregistratie: Het identificatienummer van de microchip moet worden geregistreerd bij een nationale paardenregistratie-organisatie. Deze registratie zorgt ervoor dat de eigenaar van het paard en andere relevante informatie beschikbaar zijn voor officiële instanties. In België wordt er gebruik gemaakt van de organisatie ‘Horseid.be‘. Dit is een online platform waarop het dier na chippen geregistreerd zal worden met zowel het chipnummer als de lichaamstekeningen (zie verder).
  3. Verplichtingen voor eigenaren: Paardeneigenaren hebben vaak de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de identificatie- en registratiegegevens up-to-date zijn. Dit omvat het doorgeven van veranderingen in eigendom, adres of andere relevante informatie aan de registratieautoriteiten.
  4. Gezondheidscertificaten: Bij het verplaatsen van paarden tussen landen of regio’s is het vaak vereist om een gezondheidscertificaat te hebben. Dit certificaat bevestigt dat het paard is geïdentificeerd en voldoet aan bepaalde gezondheidsnormen. Voor dit certificaat vereist een klinisch onderzoek van onze dierenartsen waarbij we de gezondheid gaan het paard gaan bekijken. Ook wordt de chip en vaccinaties gecontroleerd.
  5. Fokken en Stamboeken: Voor fokpaarden is registratie bij een erkend stamboek vaak noodzakelijk. Stamboeken houden gegevens bij over de afstamming van paarden, fokresultaten en eventuele keuringen. Deze informatie is van groot belang voor fokkers en kopers.
  6. Veulenregistratie naast de moeder: Bij sommige stamboeken is het vereist dat veulens worden geregistreerd naast de moeder. Dit helpt om de afstamming te verifiëren en de integriteit van de registratiegegevens te waarborgen.

Tijdens de identificatie van paarden worden ook de lichaamstekeningen en uiterlijke kenmerken gevraagd als aanvulling van de methode om paarden te identificeren. Deze tekeningen, ook wel bekend als ‘markeringen’ of ‘aftekeningen’, geven details weer over kleurpatronen, witte aftekeningen en andere unieke kenmerken van het paard. Lichaamstekeningen worden vaak toegevoegd aan het paardenpaspoort of de registratiedocumenten. Hier zijn enkele veel voorkomende elementen die in lichaamstekeningen worden opgenomen:

  1. Hoofdmarkeringen: Details over de aftekeningen op het hoofd van het paard, zoals een bles, kol, ster of snip. Bijvoorbeeld, een “ster” verwijst naar een witte vlek op het voorhoofd, terwijl een “kol” een witte streep is die zich uitstrekt van het voorhoofd naar de nek.
  2. Lichaamsaftekeningen: Beschrijvingen van witte aftekeningen op het lichaam, zoals een vlek op de borst, sokken op de benen, of andere onderscheidende patronen.
  3. Andere opvallende kenmerken: Eventuele andere unieke kenmerken, zoals littekens, vlekken of andere opvallende markeringen.

Lichaamstekeningen zijn een aanvulling op andere identificatiemethoden en bieden extra details die kunnen helpen bij het nauwkeurig identificeren van een individueel paard. Ze zijn vooral handig in situaties waarin visuele identificatie belangrijk is, zoals tijdens keuringen, wedstrijden, of wanneer paarden worden geïdentificeerd op basis van beschrijvingen. Bij registratieprocessen wordt vaak gebruik gemaakt van gestandaardiseerde terminologie en tekeningenchema’s om de consistentie te waarborgen. Zo kunnen fokkers, eigenaren en professionals in de paardenindustrie op een eenduidige manier informatie verstrekken over de uiterlijke kenmerken van een paard.

Meer uitleg over de lichaamstekeningen: LE SIGNALEMENT DES ÉQUIDÉS (paarden.vlaanderen)