Een van de belangrijkste en veel uitgeoefende diensten van de praktijk voor de grote huisdieren is voortplanting en verloskunde. Voortplanting en verlossing bij herkauwers, zoals runderen, schapen en geiten, spelen een essentiële rol in de cyclus van het veehouderijbedrijf. Het beheer van deze processen is van groot belang voor de gezondheid van de kudde en het succes van de bedrijfsvoering.

We proberen het hele proces te ondersteunen, beginnende bij een niet-drachtig dier en uiteindelijk eindigend bij een levend en wel kalf en een gezond moederdier. Om de voortplanting te optimaliseren, kan Kunstmatige inseminatie worden toegepast. Dit stelt veehouders in staat om de genetische eigenschappen van hun kudde te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Na inseminatie volgt een draagtijd, die varieert afhankelijk van het soort herkauwer.

Dankzij ons echotoestel zijn we in staat om een inschatting te maken of een dier weldegelijk drachtig , hoelang het dier (ongeveer) drachtig is en wanneer men dus een kalving mag verwachten. Dieren die niet drachtig geraken of niet tochtig worden kunnen aan de hand van echografisch onderzoek meer in detail onderzocht worden, waarbij men dan voornamelijk focust op de baarmoeder en de eierstokken.

Verlossing bij herkauwers is een kritiek moment in de levenscyclus van een dier. De draagtijd eindigt met de geboorte van het jong, ook wel het kalf, lam of jong genoemd, afhankelijk van het dier. Veehouders moeten zorgvuldig toezien op het verloop van de bevalling om complicaties te voorkomen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om assistentie te verlenen. Zowel voor natuurlijke verlossingen als keizersneden kan men ons 24/24 en 7/7 bereiken. Ook voor de verlossing van schapen en geiten komen onze dierenartsen met plezier langs. Indien er gezondheidsproblemen zijn met de moederdieren na de partus komen we graag langs om te kijken hoe we de dieren verder kunnen helpen.