Het correct opvolgen en behandelen van bijvoorbeeld runderen is van cruciaal belang om de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen, evenals de productiviteit van de veestapel te optimaliseren. Een effectieve opvolging begint met regelmatige observatie van het vee, waarbij de veehouder de algehele conditie, het gedrag en eventuele tekenen van ziekte of stress nauwlettend in de gaten houdt.

Bij het identificeren van zieke of zwakke dieren is het essentieel om snel en doeltreffend te handelen. Dit kan onder meer het isoleren van het aangetaste dier, het inschakelen van dierenartsenzorg en het toedienen van de juiste medicatie omvatten. Een goed bijgehouden gezondheidsdossier voor elk dier kan hierbij van onschatbare waarde zijn.

De behandeling van runderen, schapen, geiten,… omvat ook preventieve maatregelen, zoals vaccinaties, parasietenbeheersing en een uitgebalanceerd dieet. Wij staan steeds klaar om de correcte een aangepaste informatie te bezorgen. Regelmatige veterinaire controles zijn een integraal onderdeel van een succesvol beheer en helpen bij het identificeren van potentiële gezondheidsproblemen voordat ze ernstiger worden. Bij het opmerken van problemen of bij twijfels kan u ons 24/24 7/7 bereiken op het nummer 0474 27 44 57.

Naast medische zorg is het belangrijk om de leefomstandigheden van de dieren te optimaliseren. Een comfortabele stal, voldoende voeding, zuiver drinkwater, en de juiste omgang met de dieren dragen allemaal bij aan hun welzijn. Regelmatige klauwverzorging en vachtcontrole zijn eveneens belangrijke aspecten van de dagelijkse zorg.