Het bloed kent vele functies, zoals het transport van zuurstof in het lichaam, maar ook het vervoer van hormonen, mineralen en voedingsstoffen. Met een bloedonderzoek kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten. Als een test afwijkend is, is soms verder onderzoek nodig.

We beschikken over analyseapparatuur van Idexx in de praktijk zelf. Hiermee kunnen wij de standaard bloedonderzoeken zeer snel uitvoeren. Na gemiddelde 15 minuten kunnen wij alle resultaten raadplegen op onze computer. Bij spoedgevallen kunnen we steeds kostbare tijd winnen. Ook kunnen we vorige analyses terug raadplegen waardoor elke verandering perfect in grafieken weergegeven en opgevolgd kan worden. Meer ingewikkelde bloedonderzoeken worden naar een extern labo gestuurd. Hiervan wordt pas de dag erna het resultaat bekend.

Bij een standaard bloedonderzoek wordt zowel hematologie als chemie getest. Hiermee kunnen we onder andere de rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes, nierfunctie en leverfunctie testen. Afhankelijk van de situatie en na eventueel bespreken van de kosten kunnen we extra specifieke testen doen zoals verschillende hormonen.

Bij een vruchtbaarheidsonderzoek wordt enkel het progesterongehalte in het bloed gemeten. Zo kunnen wij steeds opvolgen wanneer de correcte dekdatum is. Vaak zijn er ook meerdere onderzoeken nodig met een paar dagen verschil.

Ook beschikken wij over snaptesten waarmee we bepaalde parasieten zoals Giardia, hartworm en longworm of andere ziekten zoals FIV en Felv bij de kat kunnen opsporen. Voor een snaptest hebben we steeds maar een kleine hoeveelheid bloed nodig of in sommige gevallen een kleine hoeveelheid stoelgang.

Voor het grootste deel van de bloedonderzoeken moet uw dier nuchter zijn. Sommige bloedwaarden worden immers beïnvloed door voedsel. De bloedafname kan bijna steeds zonder verdoving. We proberen dit te allen tijde te vermijden en enkel bij zeer agressieve of zeer gestresseerde dieren is een lichte verdoving mogelijk. Het bloed wordt meestal genomen in de voorpoot. Hierbij wordt een beetje haar weggeschoren om de ader goed zichtbaar te maken.

Wij raden aan op een leeftijd van 7-8 jaar een preventief seniorenonderzoek te laten uitvoeren. Zo kunnen we verschillende zaken zoals lever en nieren goed opvolgen.