Ook bij onze viervoeters

Diabetes of suikerziekte is als ziekte bij mensen goed bekend. Maar wat niet iedereen weet is dat ook onze vrienden op vier poten het kunnen krijgen!
Suikerziekte is een hormonale ziekte: er is te weinig insuline of ze werkt niet voldoende. Deze insuline regelt het suikergehalte in het bloed.

Honden en katten krijgen via hun voeding suikers binnen die omgezet worden in glucose tijdens de vertering. Die glucose belandt dan in het bloed om gebruikt te worden als
essentiële energiebron voor al de organen. Normaal verloopt dit proces dankzij de insuline, een hormoon dat de glucose van het bloed in de cellen van de organen laat terechtkomen.

Wat gebeurt er bij een dier met suikerziekte?

Als er niet voldoende insuline is of ze niet goed genoeg werkt, raakt de glucose niet bij de cellen, die op die manier hun belangrijkste brandstof niet krijgen. De glucose stapelt zich op in het bloed, wat dan zorgt voor verschillende gezondheidsproblemen bij het dier met suikerziekte.

Zonder gepaste behandeling kan suikerziekte ernstige complicaties veroorzaken. Gelukkig zijn er, net zoals bij de mens, aangepaste middelen om deze ziekte te behandelen.

Vandaag kunnen we suikerziekte bij honden en katten succesvol ondersteunen en behandelen.
Door hen de juiste aandacht te schenken en ze op te volgen, behouden honden en katten met suikerziekte dezelfde levenskwaliteit en levensverwachting als hun soortgenoten zonder diabetes.

MSD Animal Health

Wat zijn de alarmsignalen bij een hond? (zeer specifiek)

Diabetes kan voorkomen bij honden van gemiddelde leeftijd of ouder, vanaf 5 à 6 jaar, ongeacht hun ras, geslacht of levensstijl. Suikerziekte komt vaker voor bij vrouwelijke honden die niet gesteriliseerd zijn dan bij reuen, zeker in de weken nadat ze loops geweest zijn. Ook overgewicht kan suikerziekte in de hand werken.

Een hond met diabetes zal meer drinken en plassen dan gewoonlijk. Hij vermagert ook sterk ondanks het feit dat hij meer honger heeft: dat komt omdat het lichaam de glucose niet goed kan opnemen. In bepaalde gevallen kunnen er complicaties zoals cataract (het oog wordt ‘wit’ en de hond ziet minder goed) optreden vóór de diagnose.

Wat zijn de alarmsignalen bij een kat? (minder specifiek)

Suikerziekte komt voor bij katten van gemiddelde leeftijd of ouder, ongeacht hun ras, geslacht of levensstijl. In tegenstelling tot bij honden, zien we iets meer suikerziekte bij gecastreerde katers. Net zoals bij honden krijgen katten met overgewicht ook vaker diabetes.

Soms, maar niet altijd, drinkt de kat meer water en/of plast ze meer. De eetlust is in bepaalde gevallen in het begin groter, maar kan ook minder zijn op het moment van de diagnose. Net zoals bij honden kan de kat ook vermageren. Dat zou u moeten alarmeren, zeker als uw kat daarvoor overgewicht had.

Wat kan ik doen bij een vermoeden van suikerziekte?

Zonder behandeling kan suikerziekte ernstige complicaties veroorzaken, zoals keto-acidose, waarbij het leven van het dier op het spel staat. Als u denkt dat uw dier diabetes heeft, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met uw dierenarts. Hij kent de beste opsporingsmethodes en indien nodig kan hij samen met u een gepaste behandeling instellen. Als het vermoeden van suikerziekte ook blijkt uit een klinisch onderzoek, kan de dierenarts bijkomend bloed- en urinestalen nemen. Als de diagnose van diabetes bevestigd wordt, zal uw dierenarts samen met u een plan van aanpak opstellen. Dit bestaat uit algemene maatregelen (zoals een dieet en sterilisatie) en een dagelijkse behandeling op basis van insuline.

Bezoek zeker ook eens de website www.bravehector.be (MSD Animal Healh)

Bekijk de volledige honden en katten gids met invulblad om makkelijk de metingen van uw hond of kat bij te houden

Honden: https://click.email.msd-animal-health.be/?qs=038d24d4c2fe2b070c5d514c5498570942f2a3dc2a90d0a9211b4492abd64ba4c52054016a4cf90b3bb7b7c0307c4469e6d4341511a36566

Katten: https://click.email.msd-animal-health.be/?qs=679dd9a3d5e5b8a9fc557dd00a3421a91b977513cefb4e3e582f21a5a1b377b095b0404008a6ea2c4d717346df88c90132ea95c306648136

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie