Ontwormen van paarden moet regelmatig gebeuren. De frequentie (6,8 of 12 weken) is afhankelijk van het soort ontwormingsmiddel en van de leefomstandigheden van het paard. Belangrijk is de ontworming tijdig toe te dienen, af te wisselen in producten en de tussenperiode te respecteren. Heeft u meerdere paarden op eenzelfde weide lopen? Dan is het belangrijk alle paarden op hetzelfde moment te ontwormen. Bovendien kunnen we, om resistentie tegen te gaan, op basis van mestonderzoeken zeer selectief gaan ontwormen.

Preventie en enkele tips om de besmettingsgraad zo klein mogelijk te houden:

  • Paarden ontwormen enkele dagen vooraleer ze op de weide gaan (zo is de besmetting op de weide klein)
  • Nieuwkomers best ontwormen en +-48 u afzonderen om besmettingsgevaar te vermijden
  • Niet teveel paarden op 1 weide samenbrengen
  • Regelmatig de mest uit de weide verwijderen en dagelijks de paardenstallen reinigen.
  • Hoog gras is een ideale biotoop van larven, dus maai het regelmatig, zeker waar de mestballen liggen.
  • Indien mogelijk, de weide opsplitsen en om de 6 à 8 weken de paarde van weide verwisselen
  • Merrie en veulen proberen dagelijks weidegang te verschaffen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie