Belangrijke periodes om uw paard te ontwormen zijn het voorjaar en het najaar

Ontwormen van paarden moet regelmatig gebeuren. De frequentie (6,8 of 12 weken) is afhankelijk van het soort ontwormingsmiddel en van de leefomstandigheden van het paard. Belangrijk is de ontworming tijdig toe te dienen, af te wisselen in producten en de tussenperiode te respecteren. Heeft u meerdere paarden op eenzelfde weide lopen? Dan is het belangrijk…

Vlaanderen ibr-vrij in 2023 mits aanvullende acties

Op 2 december 2019 stond de ibr-barometer op 91,2 procent vrije bedrijven maar eind dit jaar kan 95 procent van de Vlaamse bedrijven een I3/I4-statuut behalen.  Deze cijfers presenteerde dr. Evelyne Van de Wouver van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) op het Vleesveecongres 2019.  Toename onveilige handel De dierenarts plaatste meteen wel een kanttekening bij de gunstige…